Familie Foto Albums

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

FOTO INDEKS VAN DIE JANSEN GESLAGTE

Foto's is baie welkom

Klik op "Fotoblad" na elke naam om na die foto's te kyk. Aan die einde van elke Fotoblad is 'n "TERUG"-knoppie. Klik daarop om terug te keer na hierdie Indeks-bladsy. Die kruis-getalle (#) verwys na die Identifikasie-nommers van die persone in die Familie-register elders op hierdie webwerf.

Enige ou fotos (swart en wit) en kleur fotos wat deur u bewaar word en wat u met ons wil deel sal met groot vreugde en waardering aanvaar word vir vertoning in die museum. U kan die stories, fotos en artikels stuur aan "simonair50@hotmail.com".

Nie Europese Banier

Zirk Bernardus Jansen, b4c5 (#32) Fotoblad


Eerste geslag "Withuis" Kinders Zirk Jansen, b4c5 en Aletta Catharina Momberg Fotoblad
Roelof Andries Jansen #377 (a1b4c5d1) Fotoblad

Nageslag van Roelof Andries Jansen, b4c5d1 (#377a) en Fotoblad

Hendrik Lodewyk Jansen, b4c5d1e9 #843 Fotoblad

Servaas Jansen, b4c5d1e9f8 #3267 Fotoblad

Servaas Derick Jansen, b4c5d1e9f8g2 #3271 Fotoblad

Hendrik Lodewyk Jansen, b4c5d2 #379 Fotoblad

Zirk Bernardus Jansen, b4c5d4 #60 Fotoblad

Zirk Bernardus Jansen, b4c5d4e1 #58 Fotoblad

Zirk Bernardus Jansen, b4c5d4e1f4 #437 Fotoblad

Gertruida Johanna Francina Jansen, b4c5d4e5 #3407 Fotoblad

Frederik Antonie Jansen "Freek Withuis", b4c5d6 #30 Fotoblad

Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 Fotoblad

Hester Cecilia Louw Jansen b4c5d6e1f1 #477 Fotoblad

Susanna Maria Gertruida Gouws #00003 Fotoblad

Frederik Antonie Jansen (Frikkie Olievenfontein) b4c5d6e1f8 (#21) Fotoblad

Frederik Antonie Jansen (Frikkie Olievenfontein) b4c5d6e1f8 (#21) Naamdraers Fotoblad

Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8g2 (#3) Fotoblad

Nageslag van Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8g2 (#3) en Charlotta Philippina Venter b2c6d4e2f1g5h1i1 #4 Fotoblad

Frederik Antonie Jansen (Ferdie) b4c5d6e1f8g2h1 (#2) Fotoblad

Nageslag van Frederik Antonie Jansen (Ferdie) b4c5d6e1f8g2h1 (#2) en Elise Breytenbach, b6c2d6e5f1g10h1 #5 Fotoblad

Frederik Antonie Jansen (Wynand) b4c5d6e1f8g2h1i1 (#22) Fotoblad

Wynand Breytenbach Jansen b4c5d6e1f8g2h1g2 (#23) Fotoblad

Johannes Venter Jansen b4c5d6e1f8g2h1i3 (#24) Fotoblad

Charel Johannes Jansen, b4c5d6e1f8g2h2 #25 Fotoblad

Frederick Anthonie Jansen, b4c5d6e1f8g2h2i2 #362 Fotoblad

Roelof Andries Jansen, b4c5d6e8 #3408 Fotoblad

Frederik Jansen b4c5d6e8f1 #00001 Fotoblad

Maria Magdalena Jansen b4c5d6e8f1g2 #00002 Fotoblad

Frederick Anthonie Jansen, b4c5d6e10 #403 Fotoblad

Stander Jansen, b4c5d6e10f7 #2753 Fotoblad

Johannes Francois Jansen, b4c5d8 #412 Fotoblad

Jan Daniel Jansen, b4c5d8e5 #807 Fotoblad

Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4 #825 Fotoblad

Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4h1 #831 Fotoblad

Jacob Benjamin Jansen, b4c5d13 #417 Fotoblad
Nie Europese Banier

Johan Christiaan Heronimus, b3c1d2e1f5 (#1286) Fotoblad


Johan Christiaan Heronimus Jansen - Familie Groepe Fotoblad
Johan Christiaan Heronimus Jansen - Familie Tweelinge Fotoblad

Christoffel Jacobus Pieter Jansen, b3c1d2e1f8g2 Fotoblad

Brenda Jansen (Wood), b3c1d2e1f8g2h1 Fotoblad

Wendy Wood Fotoblad

Mark Wood Fotoblad

Leendert Hermanus Jansen b3c1d2e1f8g3 Fotoblad

Anna Antoinette Jansen b3c1d2e1f8g3i2 Fotoblad

Jacoba Hester Magdalena Jansen b3c1d2e1f8g4 Fotoblad

Johan Christiaan Heronimus Pienaar Fotoblad

Francina Petronella (Petro) Taylor (Pienaar) Fotoblad

Dalene Jacoba Marias (Pienaar) Fotoblad

Johan Francois Pienaar Fotoblad

Koba Hester Magdalena LLoyd (Pienaar) Fotoblad

Gordon Pienaar Fotoblad

Natalie Pretorius (Pienaar) Fotoblad

Tanya Fouche (Pienaar) Fotoblad

Johan "Chris" Christiaan Heronimus Jansen b3c1d2e1f5g5 Fotoblad

Nageslag van Johan "Chris" Christiaan Heronimus Jansen b3c1d2e1f5g5 en Jacoba "Magie" Magrietha Oosthuizen Fotoblad

Johan Christiaan Heronimus Jansen b3c1d2e1f5g5h3 Fotoblad

Chrisna Human (Jansen) b3c1d2e1f5g5h3i1 Fotoblad

Johannes "Hannes" Jurgens Jansen b3c1d2e1f5g6 Fotoblad

Johan Jansen b3c1d2e1f5g6h3i1 Fotoblad

Willie Jansen b3c1d2e1f5g6h3i2 Fotoblad

Michelle Thiart (Jansen) b3c1d2e1f5g6h3i1j1 Fotoblad

Cecilia Jansen b3c1d2e1f5g7 Fotoblad

Cornelius Alwyn Johannes b3c1d2e1f5g8 Fotoblad

Nageslag van Cornelius Alwyn Johannes b3c1d2e1f5g8 en Gertruida "Gertie" Jacomina Snyders Fotoblad?

Gertuida "Marie" Maria Keyter (Jansen) b3c1d2e1f5g8h1 Fotoblad?

Cornelia "Rita" Margaretha Delport (Jansen) b3c1d2e1f5g8h2 Fotoblad?

Johan Christiaan Johannes b3c1d2e1f5g8h3 Fotoblad?

Elizabeth "Bertie" Jansen b3c1d2e1f5g8h4e Fotoblad?

Frederik "Frikkie" Korsten Johannes b3c1d2e1f5g8h5 Fotoblad?

Cornelia Margaretha Jansen b3c1d2e1f5g9 Fotoblad

Arie Willem Jansen b3c1d2e1f5g10 Fotoblad

Anna Margaretha Jansen b3c1d2e1f5g11 Fotoblad

Maria Magdalena Jansen b3c1d2e1f5g12 Fotoblad

Hendrik Frederik Jansen b3c1d2e1f5g13 Fotoblad

Susanna Catharina Jansen b3c1d2e1f5g14 Fotoblad

Elsa Catharina Jansen b3c1d2e1f5g15 Fotoblad

Ds "Jannie" Johannes Christoffel Jansen b3c1d2e1f5g16 Fotoblad

Willem Benjamin Jansen b3c1d2e1f5g17 Fotoblad

Nie Europese Banier

Hermanus Petrus Johannes (Oupa Herman) Jansen b3c1d2e7f7 #3993 Fotoblad


Joachim Christoffel Jansen b3c1d2e7f7g7 #4010 Fotoblad

Nageslag van Joachim Christoffel Jansen b3c1d2e7f7g7 #4010 en Rina Ersamus #4011 Fotoblad

Hermanus Petrus Jansen b3c1d2e7f7g7h1 #4018 Fotoblad

Joachim Christoffel Jansen b3c1d2e7f7g7h2 #4027 Fotoblad

Christian Conelius Jansen b3c1d2e7f7g7h3 #4022 Fotoblad

Christoffel Johannes Jansen #4014 (Oupa Myn) Fotoblad

Engela Zurita Jansen b3c1d2e7f7g8h1 (#5294) Fotoblad

Nageslag van Engela Zurita Jansen b3c1d2e7f7g8h1 (#5294) en Iain Johnston #5295 Fotoblad

Alison Johnston (#5302) Fotoblad

Mark Christopher Johnston (#5303) Fotoblad?

Engela Johnston (#5304) Fotoblad?

Simon Petrus Johannes Jansen b3c1d2e7f7g8h2 (#5284) Fotoblad

Nageslag van Simon Petrus Johannes Jansen b3c1d2e7f7g8h2 (#5284) en Maria Magdalena Caroto b6c3 (#5285) Fotoblad

Simon Petrus Johannes Jansen b3c1d2e7f7g8h2i1 (#5286) Fotoblad

Christo Jansen b3c1d2e7f7g8h2i2 #5288 Fotoblad

Eugene Jansen b3c1d2e7f7g8h2i3 #5290 Fotoblad

Melody Jansen b3c1d2e7f7g8h3 (#5296) Fotoblad

Christoffel Badenhorst #5332 Fotoblad?

Herman Dexter #5543 Fotoblad?

Michelle Jansen b3c1d2e7f7g8h4 (#5298) Fotoblad?

Jaunita Caroto (#5873) Fotoblad?

Lizelle Caroto (#5874) Fotoblad?

Hermanus Petrus Johannes Jansen b3c1d2e7f7g8h5 (#5300) Fotoblad?

Lucinda Jansen (#5336) Fotoblad?

Nie Europese Banier
Wynand Breytenbach, b6c2d6e5f1g10 #62 Fotoblad?

Nageslag van Wynand Breytenbach, b6c2d6e5f1g10 #62 en lizabeth Venter b5c1d1e6f5g3h1i4 #63 Fotoblad?

Elise Breytenbach, b6c2d6e5f1g10h1 #5 Fotoblad

Elna Breytenbach, b6c2d6e5f1g10h2 #1073 Fotoblad?
Nie Europese Banier

Albertus Johannes Viljoen b3c4d11e2f2g8 #10324 Fotoblad


Nageslag van Albertus Johannes Viljoen b3c4d11e2f2g8 #10324 en Fotoblad?

(#) Fotoblad?
Nie Europese Banier

Andries Consalves (Oupa Plaas) Caroto #5292 Fotoblad


Nageslag van Andries Consalves (Oupa Plaas) Caroto #5292 en Ellen (Ouma Plaas) Wison #5293 Fotoblad?

Andries Fernando (Dries) Caroto b6c1 (#5299) Fotoblad?

Manuel Consalves (Manie) Caroto b6c2 (#5517) Fotoblad?

Maria Magdalena (Marie) Caroto b6c3 (#5285) Fotoblad

Susanna Adeline (Lien) Caroto b5c4 (#5518) Fotoblad?

Thomas David (Tommie) Caroto b6c1 (#5519) Fotoblad?

Nageslad van Thomas David (Tommie) Caroto b6c1 (#5519) en Edna Kirsten (#5827) Fotoblad?

Andries (Dries) Caroto b6c5d1 (#5828) Fotoblad?

Teresa Caroto b6c5d1 (#5829) Fotoblad?

Ellenora Caroto b6c6 (#5542) Fotoblad?
Nie Europese Banier