(#60) Zirk Bernardus Jansen

#60

(#60) Zirk Bernardus Jansen
Van 'n houtskool tekening op linne, in besit van Ferdie Jansen.

#61

Geertruida Johanna Willemse

#60ZBJ

(#60) Zirk Bernardus Jansen

#111

Johanna Catharina Carelse

(#60) Zirk Bernardus Jansen met sy twee eggenotes, GJ Willemse (links, sy eerste eggenote) en JC Carelse (regs, sy tweede). Zirk was 'n transportryer in sy jongdae (sy transportboekie het behoue gebly - daar is pragtige gedigte daarin wat Zirke self geskryf het). Dit was op so 'n tog in 1864 dat hy een aand op 'n plaas in Philipstown se distrik oorgestaan het en net daar besluit het dat hy genoeg gehad het van transportry. Toevallig het 'n ene Paterson 'n plaas in die mark gehad en Zirk het 'n aanbod gemaak. So het hy die eerste Jansen-eienaar van Schaapkraal geword. Hierdie plaas sou vir etlike geslagte onder ewigdurende erfpag in die familie se besit bly. Zirk en sy twee eggenotes is langs mekaar in Schaapkraal se familie-kerkhof begrawe.

TERUG