Die Sewe Broers
Eerste geslag “Withuis” kinders

Album Sewe Broers

Sewe seuns van (#32) Zirk Bernardus Jansen

Voor vLnR: (#379) Hendrik Lodewyk Jansen, (#30) Frederik Antonie Jansen, (#60) Zirk Bernardus Jansen, (#377) Roelof Andries Jansen;

Agter vLnR: (#417) Jacob Benjamin Jansen, (#413) Barend Johannes Jansen, (#412) Johannes Francois Jansen.

Met dank aan (#3622) Marianna Smith van Stellenbosch, die eienares van die oorspronklike van hierdie geskiedkundige foto. Marianna is 'n agter-agterkleinkind van #60 Zirk Bernardus Jansen (2de van Regs, Voor) op die foto. Die oorspronklike foto is in Marianna se tak van die familie aangegee van dogter tot dogter vanaf #3402 Mattheus Johannes Jansen, die tweede oudste seun van die Zirk op die foto.

TERUG