(#377) Roelof Andries Jansen

#377

“He took no notice but handled his crowbar in a defiant manner and struck at the lock two or three blows and eventually wrenched off the staple and opened the trap door ….”

The Graaff-Reinet Advertiser April 9, 1884

Roelof Andries Jansen 1884 (Erkenning aan GR Advertiser Oktober 1959)

Die voorval waarna hier verwys word, kan in die Hoofstuk "Geskiedenis - Graaff-Reinetters", elders op hierdie webwerf gelees word.

#377RAJ
#378EMN

(#377) Roelof Andries Jansen en Elsie Margaretha Nieuwenhuizen

#843

(#843) Hendrik Lodewyk Jansen en Catharina Margaretha Pretorius

#3267

(#3267) Servaas Jansen en Martha Maria Susanna van Greunen

#3271
#3272

(#3271) Servaas Derrick Jansen en Wilhelmina Jacoba Marais

TERUG