Roelof Andries Jansen b4c5d1 #377

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Roelof Andries Jansen b4c5d1 #377

#377

“He took no notice but handled his crowbar in a defiant manner and struck at the lock two or three blows and eventually wrenched off the staple and opened the trap door ….”The Graaff-Reinet Advertiser April 9, 1884
Roelof Andries Jansen b4c5d1 1884 (Erkenning aan GR Advertiser Oktober 1959)
Die voorval waarna hier verwys word, kan in die Hoofstuk "Geskiedenis - Graaff-Reinetters", elders op hierdie webwerf gelees word.


#377RAJ

Roelof Andries Jansen b4c5d1 (#377)

#378EMN

Elsie Margaretha Nieuwenhuizen

Nie Europese Banier

TERUG