Christoffel Jacobus Pieter "Ouboet Stoffel" Jansen b3c1d2e1f5g2 (#)

- bygevoed deur Simon Jansen, b3c1d2e7f7g8h2
dank en waardering aan Ds "Jannie" Johannes Christoffel Jansen b3c1d2e1f5g16

Christoffel Jacobus Pieter "Ouboet Stoffel" Jansen b3c1d2e1f5g2

Ouboet Stoffel en familie

LnR Ena-snr, Lillian Stoffel met Christine en Ena-jnr Voor


Joy, Brenda, Jan en Joan

Brenda, Stoffel en Jan

Nie Europese Banier

TERUG