Hendrik Lodewyk Jansen b4c5d2 #379

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Hendrik Lodewyk Jansen b4c5d2 #379

#379

Hendrik Lodewyk Jansen #379


Hierdie kosbare foto is die oorspronklike portret wat die fotograaf/kunstenaar William Roe gebruik het om die tekening te maak op die groepfoto van Hendrik en ses van sy broers - verwys na die persoon links voor op die foto van "Sewe broers" in hierdie Foto-album. Erkenning aan #831 Christiaan Jansen, reeds oorlede.

Nie Europese Banier

TERUG