Roelof Andries Jansen b4c5d1 #377 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Hendrik Lodewyk Jansen b4c5d1e9 #843

"

Hendrik Lodewyk Jansen b4c5d1e9 #843 en Catharina Margaretha Pretorius


Servaas Jansen (#3267) en Martha Maria Susanna van Greunen

Nie Europese Banier

TERUG