Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Hester Cecilia Louw Jansen b4c5d6e1f1

Jan Hendrik Gouws en Hester Cecilia Louw Jansen b4c5d6e1f1


Susanna Maria Gertruida Gouws en Andries gustav Stephanus Gouws

Nie Europese Banier

TERUG