Zirk Bernardus Jansen b4c5d4 #60 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Zirk Bernardus Jansen b4c5d4e1 #58

Zirk Bernardus Jansen b4c5d4e1 #58

Anna Sophia van der Merwe "Ouma Vita" b2c9d6e1f3g4h3i1 #59


Zirk Bernardus Jansen b4c5d3e1 #58
Eerste Jansen-eienaar van Olievenfontein


#Vita Susters

Zirk Bernardus Jansen b4c5d4e1 #58
Eie- en Stiefsusters van Zirk se aanstaande eggenote. Vita, in die middel, agter. Voor, van links na regs: (#3405) Aletta Catharina [Letta] Jansen. (#3407) Geertruida Johanna Francina [Truia] Jansen, (#806) Anna Francina [Annie "Wag-'n-bietjie"] van der Merwe. Agter, van links na regs: (#4255) Johanna Catharina [Non] van der Merwe, (#59) Anna Sophia [Vita] van der Merwe, (#3409) Marthina Stoffelina [Martina] Jansen.
[Truia was met Jan Abraham Fourie getroud - sien foto hier onder]


#58

Zirk Bernardus Jansen b4c5d4e1 #58 en Anna Sophia van der Merwe met hulle vier kinders (vLnR) (#433) Johanna Catharina Jansen, (#27) Anna Sophia Jansen, (#435) Gertruida Johanna Jansen, (#437) Zirk Bernardus Jansen


#58 Olievenfontein Koop

Amptenare en getuies teenwoordig by die koop van Olievenfontein (in Oktober 1887 vir £850) deur (#58) ZB Jansen. Zirk staan agter, 3de van links. Die vorige eienaar (Corneels du Plooy) staan 4de van links langs Zirk. Vyfde en 6de staan 'n sekere Murray, die landmeter en Lodewikus Coetzee, die prokureur, respektiewelik.

Erkenning aan Ben Coetzee.

Nie Europese Banier

TERUG