Frederik Antonie Jansen (Freek/Frikkie "Withuis") b4c5d6 #30 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28

#28
#29

Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 en Hendriena Cecilia Viljoen #


#28

Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 en Hendriena Cecilia Viljoen #


#28

Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 en Leonora Johanna Louw #


Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 en Familie

Nie Europese Banier

TERUG