Frederik Antonie Jansen b4c5d4e10 #403 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Stander Jansen b4c5d4e10f7 #2753

Stander Jansen b4c5d4e10f7 #2753

Susara Elizabeth Scheepers #2754


LnR: Lizanne Jansen, Stander Jansen #2753, Susara Elizabeth Scheepers en Frederik Antonie Jansen #2756


Al die foto's op hierdie bladsy is deur Stander Jansen bygedra.

Nie Europese Banier

TERUG