Werfkaart

Besoekers /
Besoekers
Genetika /
Ansela van die Kaap
Anthony van Bengale
Catharina van Palicatte
Ariaantje van Cathryn
Catharina van Malabar
Cecilia Sweeris
Christina van die Kaap
Jan Jacobs van die Kaap
Constantia van Bengale
Claas van Malabar
Helena van Timor
Epiloog
Eva Krotoa
Helena van die Kaap
HenriettaWittebol
Inleiding
MagteldMariaCornelisse
Maria van die Kaap
Nie-Europese Voorouers van Frederik Antonie en Anna Sophia Jansen
Proloog
Geskiedenis /
Geskiedenis
Geskiedenis 01: Neustadtgödens: Plek van Oorsprong
Geskiedenis 02: Na die Kaap van Goeie Hoop
Geskiedenis 03: Zirke Jansen: Suid-Afrikaanse Jansen Stamvader Foto's ontbreek!
Geskiedenis 04: Grensboere Bladsy in aanbou
Geskiedenis 05: Graaff-Reinetters Bladsy in aanbou
Geskiedenis 06: Die "Withuis"-Jansens Bladsy in aanbou
Geskiedenis 07: Die Withuis Skildery
Geskiedenis 08: Transportryers Bladsy in aanbou
Geskiedenis 09: Skaapboere Bladsy in aanbou
Geskiedenis 10: Die Jansens van Monopole
Geskiedenis 11: Nieu-Bethesda se Jansens
Geskiedenis 12: Anneke Jans Bogardus en die Manhattan miljoene
Geskiedenis 13: My Oupa in 'n Engelse Tronk
Heraldiek /
Familie Heraldiek
Hoof Register /
Cornelis Rudolphus Tak Bladsy in aanbou
DrieGeslagteInSuid-Afrika
Familie-register
FrieslandSeJansens
HoofRegister
Roelof Andries Tak Bladsy in aanbou
Kiekies /
(#2) Frederik Antonie Jansen
(#21) Frederik Antonie Jansen
Olievenfontein
(#23) Wynand Breytenbach Jansen
(#27) Anna Sophia Jansen
(#28) Zirk Bernardus Jansen
Eerste Huwelik
(#30) Frederik Antonie Jansen
(Freek/Frikkie "Withuis")
(#32) Zirk Bernardus Jansen
(#377) Roelof Andries Jansen
(#379) Hendrik Lodewyk Jansen
(#403) Frederik Antonie Jansen
(#58) Zirk Bernardus Jansen
(#60) Zirk Bernardus Jansen
Die Sewe Broers
Eerste geslag “Withuis” kinders
Foto Album
Foto Blad 3402 Bladsy in aanbou
Foto Blad 854 Bladsy in aanbou
Main /
Huis
KontakOns
Site Opsies Bladsy in aanbou
Skakels Bladsy in aanbou
TestTest
Werf Soek
Museum /
A - Voorportaal
B - Geografiese Verspreiding van die Jansen-familie Bladsy in aanbou
C - Dokumente Bladsy in aanbou
D - Plase Bladsy in aanbou
E - Algemene Artikels Bladsy in aanbou
F - Familie-Bybels Bladsy in aanbou
G - Kulturele Erfenis
H - Beroepe Bladsy in aanbou
I - Grafstene Bladsy in aanbou
J- Familiesaamtrekke Bladsy in aanbou
K- Oorlogsdeelname Bladsy in aanbou
L - Patente
Museum
Stamland /
13 Zirke Jansen
Erkennings
OorStorievertellers
Stamland
Stamland 01: Uit die Newels van die Tyd Bladsy in aanbou
Stamland 02: Geboorte van ‘n Kultuur Bladsy in aanbou
Stamland 03: Vestiging van 'n Friesiese Leefstyl Bladsy in aanbou
Stamland 04: Die Friesiese Koninkryk Bladsy in aanbou
Stamland 05: Vroeë Middeleeue Bladsy in aanbou
Stamland 06: Laat Middeleeue Bladsy in aanbou
Stamland 07: Neustadtgöden Bladsy in aanbou
Stamland 08: Grawe van Friesland Bladsy in aanbou
Stamland 09: Martin Luther se Invloed Bladsy in aanbou
Stamland 10: Dertigjarige Oorlog Bladsy in aanbou
Stamland 11: Pruise en Frederik die Grote Bladsy in aanbou
Stamland 12: H.O.I.K. Bladsy in aanbou
Voorwoord Bladsy in aanbou
Vanne /
A
B
C
D
E
F
F1900
G
H
I
Indekx van Vanne
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Surname
T
U
V
W
X
Y
Z

Bladsye wat nog in aanbou is:

Geskiedenis /
Geskiedenis04Grensboere? Bladsy in aanbou
Geskiedenis05Graaff-Reinetters? Bladsy in aanbou
Geskiedenis06DieWithuis-Jansens? Bladsy in aanbou
Geskiedenis08Transportryers? Bladsy in aanbou
Geskiedenis09Skaapboere? Bladsy in aanbou
Hoof Register /
CornelisRudolphusTak? Bladsy in aanbou
RoelofAndriesTak? Bladsy in aanbou
Kiekies /
Foto Blad 3402 Bladsy in aanbou
Foto Blad 854 Bladsy in aanbou
Main /
Site Opsies Bladsy in aanbou
Skakels Bladsy in aanbou
Museum /
B-GeografieseVerspreidingVanDieJansen-familie? Bladsy in aanbou
C-Dokumente? Bladsy in aanbou
D-Plase? Bladsy in aanbou
E-AlgemeneArtikels? Bladsy in aanbou
F-Familie-Bybels? Bladsy in aanbou
H-Beroepe? Bladsy in aanbou
I-Grafstene? Bladsy in aanbou
J-Familiesaamtrekke? Bladsy in aanbou
K-Oorlogsdeelname? Bladsy in aanbou
Stamland /
Stamland01UitDieNewelsVanDieTyd? Bladsy in aanbou
Stamland02GeboorteVan‘nKultuur? Bladsy in aanbou
Stamland03VestigingVanNFriesieseLeefstyl? Bladsy in aanbou
Stamland04DieFriesieseKoninkryk? Bladsy in aanbou
Stamland05VroeëMiddeleeue? Bladsy in aanbou
Stamland06LaatMiddeleeue? Bladsy in aanbou
Stamland07Neustadtgöden? Bladsy in aanbou
Stamland08GraweVanFriesland? Bladsy in aanbou
Stamland09MartinLutherSeInvloed? Bladsy in aanbou
Stamland10DertigjarigeOorlog? Bladsy in aanbou
Stamland11PruiseEnFrederikDieGrote? Bladsy in aanbou
Bladsy in aanbou
Voorwoord Bladsy in aanbou