Zirk Bernardus Jansen b4c5d4e1 #58 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Zirk Bernardus Jansen b4c5d4e1f1 #437

Zirk Bernardus Jansen #437 en Anna Sophia van der Merwe #59


#Vita en dogters

LnR: (#437) Zirk Bernardus Jansen, (#59) Anna Sophia van der Merwe, (#27) Anna Sophia Jansen en (#433) Johanna Catharina Jansen.

Nie Europese Banier

TERUG