Anna Antoinette Jansen b3c1d2e1f5g3i2 (#)

- bygevoed deur Simon Jansen, b3c1d2e7f7g8h2
dank en waardering aan ds Johan Christiaan Heronimus Jansen, b3c1d2e1f5

Anna Antoinette Jansen b3c1d2e1f5g3i2

Johan Christo Weideman

Anna "Nettie" Antoinette Jansen


Nettie, Elexine, Thema en Christo


Nettie, Christo en familie

Nettie en Christo

Nie Europese Banier

TERUG