Jacoba "Koba" Hester Magdalena Llyod (Pienaar) (#)

- bygevoed deur Simon Jansen, b3c1d2e7f7g8h2
dank en waardering aan Ds "Jannie" Johannes Christoffel Jansen b3c1d2e1f5g16

Jacoba "Koba" Hester Magdalena Llyod (Pienaar) #

Kopba en HennieLlyod


Gordon, Hennie en Koba

Koba, hennie en gesin

Nie Europese Banier

TERUG