Zirk Bernardus Jansen, b4c5 #32 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Jacob Benjamin Jansen b4c5d13 #417

Jacob Benjamin Jansen b4c5d13 #417

Jacob Benjamin Jansen b4c5d13 #417

Nie Europese Banier

TERUG