Zirk Bernardus Jansen "Oupa Langbaard" b4c5d6e1 #28 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Frederik Antonie Jansen "Frikkie Olievenfontein", b4c5d6e1f8 (#21)

#21

Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8 #21

#27

Anna Sophia Jansen #27


#21FAJ

Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8 (#21)

#27ASJ

Anna Sophia Jansen (#27)


#27 Fam

vLnR: (#3) Frederik Antonie Jansen, (#21) Frederik Antonie Jansen, (#480) Zirk Bernardus Jansen, (#481) Anna Sophia Jansen, (#27) Anna Sophia Jansen

Nie Europese Banier

TERUG