Frederik Antonie Jansen "Frikkie Olievenfontein", b4c5d6e1f8 (#21) se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8g2 (#3)

Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8g2 (#3)

Charlotte Philiuppina Venter #7


Frederik Antonie Jansen b4c5d6e1f8g2 (#3) en Charlotte Philiuppina Venter #7

Nie Europese Banier

TERUG