Jan Daniel Jansen b4c5d8e8 #807 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4 #825

JChristiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4 #825

Catharina Elizabeth De Klerk, b3c2d5 #826


Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4 #825 se Kinders

Aletta Le Roux, b4c5d4e8f6g4h3, Karin Maria Jansen, b4c5d4e8f6g4h1i1, Louisa Jacoba Van Staden, b1c3d6e6f3g2h2i1, Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4h1

Nie Europese Banier

TERUG