Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4 #825 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4h1 #831

Christiaan Jansen, b4c5d4e8f6g4h1 #831

Louisa Jacoba Van Staden, b1c3d6e6f3g2h2i1 #832

TERUG