Johannes Francois Jansen b4c5d8 #412 se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Jan Daniel Jansen b4c5d8e8 #807

Jan Daniel Jansen b4c5d8e8 #807

Hester Aletta Weitz #808

Nie Europese Banier

TERUG