Servaas Jansen b4c5d1e9 (#3267) se Nageslag

- saamgestel deur Ferdie Jansen b4c5d6e1f8g2h1 #2
- bygewerk deur Simon Jansen b3c1d2e7f7g8h2 #5284

Servaas Jansen b4c5d1e9 (#3267)

#3271

Servaas Derrick Jansen b4c5d1e9f2g1 (#3271)

#3272

Wilhelmina Jacoba Marais #3272

Nie Europese Banier

TERUG