Goue Bruilof op Willowbank

Koot en Drieka se Goue Bruilof

Dit het op 6 Augustus 1950 plaasgevind en was grootste saamtrek van ons familie in my leeftyd.

Agter links na regs: RA (Roelf) Jansen #1243, AS (Kokkie) Jansen #1247, AJ (Lettie Schaapkraal) Stander #2752, SN (Faan) Jansen #1244 met JP (Kosie) Jansen Tweede ry: JL (Mienie) Coetzee #1977 met RA (Stompie) Jansen #1982, AC (Lettie) Jansen #1211, HC (Hester) Bezuidenhout #1956 met D (Dirkie) Jansen Voor: APF (Annie) Holtzhausen #1178, EAJ (Bettie) Viljoen #408, HM (Drieka) Vermeulen # 399


Motors kom uit die rigting van Schaapkraal op Willowbank aan vir die gouebruilof van JP Jansen #398 en HM Vermeulen #399


JP (Koot) Jansen #398 en HM (Drieka) Vermeulen #399 kom by die onthaal aan


Die bruidsmotor is Koot se 1948 Chevrolet


Op Gouebruilof4 kan AC (Lettie) Jansen #1211 en HM (Rika) Venter #1270 gesien word waar hulle voor ‘n swart Vauxhall motor staan


Gaste se motors in ‘n kring om Willowbank se opstal geparkeer%5


JP Jansen #398 en HM Vermeulen #399 by voordeur aan Westekant van Willowbank huis.


Heel links agter: ZB (Zirk) Jansen #441, CMM (Cielie) Piek #4195 sy vrou, voor hom Langs ZB #441 staan ACM (Annie Maher) Jansen #451 met JJ (Kobus) Cloete #458 voor haar en E (Koks) Jansen #457 voor JJ Cloete. Langs Koks is JA (Johan) Jansen #445 met CMM (Cecile) Jansen #4196 voor hom. Dan volg AS (Kokkie) Jansen #1247, MJ (Matewis) Jansen #1240, SKJ (Sarel) Venter #1269, HMJ (Rika) Venter #1270, RA (Roelf) Jansen #1243, JC (Johanna) Jansen #1239, AC (Lettie) Jansen #1211, met JL (Mienie) Coetzee #1977 tussen Johanna #1239 en Lettie #1211. SN (Faan) Jansen #1244 staan agter Mienie #1243. Langs Lettie #1211 is HC (Hester) Bezuidenhout #1956 en AJ (Lettie Schaapkraal) Stander #2752, gevolg deur FA (Frikkie Schaapkraal) Jansen # 403, met PS (Pieter Snr) Jansen #402 langs hom en APF (Annie) Holtzhausen #111 skuins voor Pieter Snr. Regs agter Annie #111 staan is AS (Annie Olievenfontein) Jansen #27, met haar man FA (Frikkie) Jansen #21 skuins links agter haar. Regs langs Annie #111 is EAJ (Bettie) Viljoen #408 met JF (Dons) Jansen #407 skuins agter haar. Derde regs van Dons is PS (Klein Pieter) Jansen, met HH (Harry) Jansen se kop skuins regs agter Klein Pieter sigbaar. Regs van Klein Pieter staan JU (Sak) Jansen #1238. Skuins links voor JP (Koot) Jansen #398 sit JA (Johannatjie) Jansen #4197, PE (Petro) Jansen #4206, S (Stander) Jansen #2753, E (Elma)(met hare in middelpaadjie gekam)Jansen, ECM (Bettie) Jansen en haar ma JE (Bes) Engelbrecht skuins agter haar.


Voor: JP (Koot) Jansen #398 en HM (Drieka) Vermeulen #399 Agter: JC (Johanna) Jansen #1239, HM (Klein Drieka) Jansen #1209, AC (Lettie) Jansen #1211, AS (Kokkie) Jansen #1247 Links van Johanna staan FA (Frikkie Schaapkraal) #403, met SN (Faan) Jansen #1244 links van hom. Regs van Kokkie met sy hand voor sy oë is ZB (Bernat) Jansen #1219.


Agter l na r: SN (Faan) Jansen #1244, RA (Roelf) Jansen #1243, NS (Niklaas) Jansen #1242, MJ (Matewis) Jansen #1240, AM (Michael) Jansen #1193, JU (Sak) Jansen #1238 en ZB (Bernat) Jansen #1219. Voor: JP (Koot) Jansen #398 en HM (Drieka) Vermeulen #399 Links in agtergrond is HC (Hester) Bezuidenhout #1956 met baba [DJ (Dirkie) Jansen] op arm sigbaar.


Agter links na regs: MJ (Matewis) Jansen #1240, HM (Klein Drieka) Jansen #1209, AS (Kokkie) Jansen #1247, SN (Faan) Jansen #1244, RA (Roelf) Jansen #1243, AC (Lettie) Jansen #1211, NS (Niklaas) Jansen #1242, JU (Sak) Jansen #1238, AM (Michael) Jansen #1193 Voor links na regs: JC (Johanna) Jansen #1239, JP (Koot) Jansen #398, HM (Drieka) Vermeulen #399 en ZB (Bernat) Jansen #1219


Agter links na regs: JU (Sak) Jansen #1238? met kind op arm, onbekend, SKJ (Sarel) Venter #1269, JC (Johanna) Jansen #1239 met kind op arm, SN (Faan) Jansen #1244, HM (Klein Drieka) Jansen #1209, AS (Kokkie) Jansen #1247 Tweede ry: MJ (Matewis) Jansen #1240, sy vrou?, HMJ (Rika) Venter #,1270, NS (Niklaas) Jansen #1242, RA (Roelf) Jansen #1243, JL (Minnie) Coetzee #1977 Derde ry: JP (Koot) Jansen #398, HM (Drieka) Vermeulen # 399, JP (Kowie) Jansen #1980 ? Vierde ry: JG (Hannes) Jansen #1983 ?


Agter: MJ (Matewis) Jansen #1240 met kind op arm, onbekend, JU (Sak) Jansen #1238, JC (Johanna) Jansen #1239 met SKJ (Sarel) Venter #1269 agter tussen haar en Sak, SN (Faan) Jansen #1244 met Dirkie, NS (Niklaas) Jansen #1242, onbekend, RA (Roelf) Jansen #1243, onbekend met Bettie Viljoen agter onbekende vrou, JL (Mienie) Coetzee #1977, SM (Rita) Roos #4205, E (Koks) Jansen #457. Persone heel agter regs: Onbekend, FA (Klein Frikkie) Jansen #443, HM (Klein Drieka) Jansen #1209, MMJ (Vossie) Steyn #444. Onbekend agter regs van Klein Frikkie. Voor Koks sit JA (Johan) Jansen #445 op sy hurke Volgende ry: Links van JP (Koot) Jansen #398 staan CMM (Cecile) Jansen #4196, met PE (Petro) Jansen #4206 voor haar. Langs Koot sit HM (Drieka) Vermeulen #399. Skuins agter Cecile staan AC (Lettie) Jansen #1211 met HMJ (Rika) Venter #1270 langs haar

Nie Europese Banier

TERUG