J. Familiesaamtrekke

Uitstalling J1. Goue Bruilof te Willowbank, Philipstown

Stander Jansen het hierdie baie besondere bydrae aan die Museum gemaak. 
Die foto’s is deur HM (Erika) Smit, gebore Zwiegers (# 1263), aan hom beskikbaar gestel vir elektroniese kopiëring.  Stander het die artikel geskryf en byskrifte vir die foto's voorsien.

#398GoueBruilof_11
Goue Bruilof-viering van Koot en Drieka Jansen (5/8/1950)

 Jacobus Petrus Jansen (# 398), gebore 12 Oktober 1876, tree op 6 Augustus 1900 in die huwelik met Hendrika Margaretha Vermeulen (# 399), gebore 18 Desember 1878. Bevestiging van die huwelik vind in die NG Kerk op Philipstown plaas. Na hul troue gaan woon die bruidspaar op die plaas Teerputsdam, Philipstown distrik (later word hierdie gebied deel van De Aar distrik). Hier word vier van hul eerste vyf kinders gebore. Hulle trek gedurende laat 1905 of vroeg 1906 na Willowbank, Philipstown distrik, waar die volgende 12 kinders, met die uitsondering van die jongste, gebore word. Die plaasskool op Willowbank sorg vir boekgeleerdheid. Willowbank word Koot en Drieka se tuiste vir die res van hul lewens en hulle lê ook daar begrawe.

 Op 5 Augustus 1950 vind die Gouebruilof viering van Koot ("King George") en Drieka op Willowbank plaas. Dit word bygewoon deur 11 van hulle 12 lewende kinders met hulle families, drie van Koot se vier lewende broers met hul families, ander familielede, bure en ander vriende. Die meeste reëlings vir hierdie groot saamtrek is getref deur die dogters wat toe nog in hul ouerhuis woonagtig was, naamlik Drieka (# 1209), Lettie (# 1211) en Kokkie (# 1247).

Die “bruidspaar” trek aan in die huis van hul seun Faan (# 1244) en sy vrou Hester (# 1256) op Willowbank, waarna hulle met Koot se 1948 Chev wat as bruidskar dien, na die hoofhuis vervoer word. In die voorhuis (sitkamer) sit die orkes (Johan # 445, trekklavier en Kokkie # 1247, klavier) gereed om die troumars te speel.

 Die seremoniemeester en sprekers tydens die verrigtinge is onbekend aan die outeur.

#398GoueBruilof_1 #398GoueBruilof_2  #398GoueBruilof_3
 Aankoms van gaste op Willowbank vanuit die rigting van Schaapkraal.  Die bruidsmotor kom om die noordwestelike hoek van die hoof opstal, op pad na die voordeur.

Aankoms van die bruidspaar.

#398GoueBruilof_4
 ‘n Erewag van palmtakke word by die voordeur deur kleinkinders vir Koot en Drieka gevorm.

 

#398GoueBruilof_9 #398GoueBruilof_5 #398GoueBruilof_16
Koot en Drieka met hul vier lewende dogters: Johanna (# 1239), Drieka (# 1209), Lettie (# 1211) en Kokkie (# 1247). In die agtergrond links is hul seun Faan (# 1244), ‘n onbekende vrou en Koot se broer Frikkie (# 403) herkenbaar. Regs agter Drieka (# 399) staan hul oudste seun Bernad (# 1219).  

Koot en Drieka met ‘n kleinseun, Kobus (JP 1937 # ?), sigbaar op die foto.

 Koot en Drieka met sewe van hul agt lewende seuns.
Voor:
Koot en Drieka

Agter l na r: Faan (# 1244), Roelf (# 1243), Niklaas (# 1242), Matewis (# 1240), Michael (# 1193), Sak (# 1238), Bernad (# 1219).
Links in die agtergrond is Hester (# 1956) met Dirkie op haar arm.

 

#398GoueBruilof_7

Groepfoto van Jansen familie. Daar is nagenoeg agt-en sewentig persone,
van wie 36 identifiseer kon word.
ZB Jansen 1906 (# 441), CMM Jansen geb Piek 1903 (# 4195), ACM Maher geb Jansen 1910 (# 451), JJ Cloete (# 458), E Cloete geb Jansen 1921 (# 457), JA Jansen 1923 (# 445), CMM Jansen 1936 (# 4196), AS Jansen 1922 (# 1247), MJ Jansen 1907 (# 1240), SKJ Venter 1904 (# 1269), HMJ Venter 1933 (# 1270), RA Jansen 1912 (# 1243), JC Venter geb Jansen 1905 (# 1239), AC Jansen 1919 (# 1211), JL Jansen geb Coetsee 1911 (# 1977), SN Jansen 1913 (# 1244), HC Jansen geb Bezuidenhout 1922 (# 1956), AJ Jansen geb Stander 1903 (# ?), FA Jansen 1882 (# 403), PS Jansen 1880 (# 402), APF Jansen geb Holtzhausen 1881 (# 1178),  AS Jansen 1895 (# 27), FA Jansen 1892 (# 21), EAJ Jansen geb Viljoen 1882 (# 408), JF Jansen 1886 (# 407), PS Jansen 1922 (# ?), HH Jansen 1915 (# 1197), JU Jansen 1902 (# 1238), JP Jansen 1876 (# 398), HM Jansen geb Vermeulen 1878 (# 399), JA Jansen 1940 (# 4197), PE Jansen 1940 (# 4206), S Jansen 1942 (# 2753), E Jansen 1942 (# ?), ECM Jansen 1946 (# 1183), JE Jansen geb Engelbrecht 1916 (# 1180)

 

#398GoueBruilof_10 #398GoueBruilof_14 #398GoueBruilof_15

Koot en Drieka met 11 kinders

Voor l na r: Johanna (# 1239), Koot (# 398), Drieka (# 399), Bernad (# 1219)

Agter l na r: Matewis (# 1240), Drieka (# 1209), Kokkie (# 1247), Faan (# 1244), Roelf (# 1243), Lettie (# 1211), Niklaas (# 1242), Sak (# 1238), Michael (# 1193)

 Koot en Drieka met 26 eie en aangetroude kinders en kleinkinders.
Agter l na r: Sak (# 1238), kind onbekend, vrou onbekend, Matewis (# 1240), Sarel (# 1269), Johanna (# 1239), kind onbekend, Faan (# 1244), Drieka (# 1209), Kokkie (# 1247), Lettie (# 1211), Matewis (# 1240), vrou onbekend, Rika (# 1270), Niklaas (# 1242), Roelf (# 1243), Mienie (# 1977), Koot (# 398), Drieka (# 399), Kowie (# 1980 ), Hannes (# 1981), Gert (# 1995). Die 6 voorste kleinkinders is ook onbekend.
Heel regs in die agtergrond is Rita (# 4205) en Bettie (# 408) identifiseerbaar.

Addisionele familie/aangetroude familie

Links van Koot (# 398) staan Petro (# 4206). Regs van Mienie (# 1977) staan Rita (# 4205) en Koks (# 457). Johan (# 445) sit op sy hurke voor Koks. Vossie (# 444) en Frikkie (# 443) staan agter Koks.

 

#398GoueBruilof_6 #398GoueBruilof_12

Die hoofopstal met gaste se motors in ‘n kring rondom
die huis. Links op die foto is ‘n deel van die
buitegebou sigbaar wat die waenhuis en plaasskooltjie
gehuisves het. ‘n Totaal van 43 motors is op die
foto’s sigbaar.

Hoofopstal soos uit ‘n noordelike rigting gesien,
met gaste se motors.

 TERUG