(#854) Izak  Jacob Jansen

#854Isaacjacobjansen #855corneliamariabotha
#854 Izak Jacob Jansen en sy eggenote Cornelia Maria Botha.  Izak was die jongste seun van #379 Hendrik Lodewyk Jansen, op sy beurt die tweede oudste seun van #32 Zirk Bernardus Jansen, en Aletta Catharina Momberg (foto’s elders in hierdie album)

 

 #5310paulstephanusjansen #5312elizabethmagdalenameyer
#5310 Paul Stephanus Jansen en sy eggenote Elizabeth Magdalena Meyer. Paul was Izak en Cornelia se vierde seun (tweede jongste van ses kinders).

 

 #5315armandduplessismornayjansen #5316mariamagdalenajansen 
Twee van Paul en Elizabeth Jansen se drie kindeers. 
Links is #5315 Armand du Plessis Mornay Jansen en regs is #5316 Maria Magdalena Jansen.  Die derde kind is #5317 Esaias Meyer Jansen

 

TERUG

.