(#58) Zirk Bernardus Jansen

 

#58ZBJ1856
(#58) Zirk Bernardus Jansen ca 1875
Eerste Jansen-eienaar van Olievenfontein

 

 #Vita Susters

Eie- en Stiefsusters van Zirk se aanstaande eggenote. Vita, in die middel, agter.  Voor, van links
na regs: (#3405) Aletta Catharina [Letta] Jansen. (#3407) Geertruida Johanna Francina [Truia] 
Jansen, (#806) Anna Francina [Annie "Wag-'n-bietjie"] van der Merwe. Agter, van links na regs:
(#4255) Johanna Catharina [Non] van der
Merwe, (#59) Anna Sophia [Vita] van der Merwe,
(#3409) Marthina Stoffelina [Martina] Jansen.
[Truia was met Jan Abraham Fourie getroud - sien foto hier onder]

 

 #58
 (#58) Zirk Bernardus Jansen en Anna Sophia van der Merwe met hulle vier kinders (vLnR) (#433) Johanna Catharina Jansen, (#27) Anna Sophia Jansen, (#435) Gertruida Johanna Jansen, (#437) Zirk Bernardus Jansen

 

#Vita en dogters #3407TruiaFourie
 vLnR: (#437) Zirk Bernardus Jansen, (#59) Anna Sophia van der Merwe, (#27) Anna Sophia Jansen en (#433) Johanna Catharina Jansen. (#390) Jan Abraham Fourie en (#3407) Geertruiuda Johanna Francina Jansen
Erkenning aan Stander Jansen

  

#58 Olievenfontein Koop
Amptenare en getuies teenwoordig by die koop  van Olievenfontein (in Oktober 1887 vir £850) deur (#58) ZB Jansen.  Zirk staan agter, 3de van links.  Die vorige eienaar (Corneels du Plooy) staan 4de van links langs Zirk.  Vyfde en 6de staan 'n sekere Murray, die landmeter en Lodewikus Coetzee, die prokureur, respektiewelik.

Erkenning aan Ben Coetzee.

 

TERUG