(#377) Roelof Andries Jansen

#377

He took no notice but handled his crowbar in a defiant manner and struck at the lock two or three blows and eventually wrenched off the staple and opened the trap door ….

The Graaff-Reinet Advertiser April 9, 1884 


Roelof Andries Jansen 1884 (Erkenning aan GR Advertiser Oktober 1959)

 

 

Die voorval waarna hier verwys word, kan in die Hoofstuk "Geskiedenis - Graaff-Reinetters", elders op hierdie webwerf gelees word.


 
 
#377RAJ  #378EMN 
                     (#377) Roelof Andries Jansen en Elsie Margaretha Nieuwenhuizen
 
 
 #843 #3267
(#843) Hendrik Lodewyk Jansen en Catharina Margaretha Pretorius (#3267) Servaas Jansen en Martha Maria Susanna van Greunen
 #3271  #3272
(#3271) Servaas Derrick Jansen en Wilhelmina Jacoba Marais