F

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Inleiding;

Hierdie bladsye is geskep om die familie register by te voeg. Daar is baie leemtes van datums, volle name, plekke wat ontbreek, veral onder die eva geslagte (as eggenoot). Die argiewe waardeer gewerk is het nie altyd die korrekte inligting gehad nie en daaron wil ons U vra om ons te help om die inligting by te werk. In die meeste gevalle is dit die eggenoot wie se inligting nie volledig is nie. Ons sal dit baie waardeer as U ook vir ons foto's sal aanstuur. Geskiedenis van U familie sal ons ook graag wil bywerk in die museum.