Eerste Wêreldoorlog

- Idee vir die kamer Ferdie Jansen
- Foto's verskaf deur Simon Jansen
- Bygewerk deur Simon Jansen

Eerste Wêreldoorlog van 28 Julie 1914 tot 11 November 1918

Oorsaak can die Eerste Wêreldoorlog

Op 28 Julie 1914 het oorlog uitgebreek met die Oostenryk-Hongaarse strooptog in Serwië, gevolg deur die Duitse strooptog in België, Luxemburg en Frankryk en ’n Russiese aanval op Duitsland. Ná die Duitse mars teen Parys het die wesfront in ’n langdurige oorlog betrokke geraak. In die ooste het die Russiese weermag met sukses teen die Oostenryk-Hongaarse magte geveg, maar hulle is teruggedwing deur die Duitsers. Nog fronte het ontstaan nadat die Ottomaanse Ryk by die oorlog aangesluit het in 1914, Italië en Bulgarye in 1915, Roemenië in 1916 en die Verenigde State in 1917. Die Russiese Ryk het in 1917 ineengestort en Sowjet-Rusland het die oorlog verlaat ná die Oktober-rewolusie later in die jaar. Ná die Duitse aanval op die wesfront in 1918 het die Verenigde State tot die oorlog toegetree en die Geallieerdes het die Duitse weermag verdryf. Op 11 November 1918 het Duitsland ingestem om aanvalle te staak. Dié dag staan bekend as Wapenstilstanddag.

In geen ander konflik voor die Eerste Wêreldoorlog is soveel soldate gemobiliseer of het soveel slagvelde plaasgevind nie. Meer as 70 miljoen militêre personeel uit sowat 40 lande, waarvan 60 miljoen Europeërs was, het aan die oorlog deelgeneem.

Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wêreldoorlog

Die Unieverdedigingsmag wat eers op 1 Julie 1912 tot stand gekom het, het in Januarie 1915 'n veldtog in Suidwes-Afrika (Namibie) geloods en op 9 Julie van dieselfde jaar het die Duitsers in die gebied oorgegee. Altesaam sowat 35000 Kleurlinge en Swartes uit Suid-Afrika het gedurende die veldtog in 'n nie-gevegsrol in Suidwes Afrika diens gedoen.

Vanaf 1916 tot 1918 het Suid-Afrikaanse troepe ook in Duits-Oos-Afrika, Egipte, Palestinie asook in Frankryk geveg. Generaal J.C. Smuts het vroeg in 1916 self die opperbevel in DuitsOos-Afrika oorgeneem en die Suid-Afrikaanse troepe, wat uiteindelik die grootste gedeelte van die Imperiale troepemag aldaar uitgemaak het, het tot aan die einde van die oorlog op die front geveg. In Egipte het die Suid-Afrikaners 'n belangrike rol gespeel in die onderwerping van die Senussistamme, terwyl hulle in Palestinie 'n waardevolle bydrae gelewer het in die stryd teen die Turke.


Nie Europese Banier

TERUG