David Philippus du Plessis = Hendrina Margaretha Strydom