Christoffel Johannes Jansen #4014

#4014CJJ

(#4014) Christoffel Johannes Jansen

#4015EWJ

(#4015) Edith Winnie Jansen

#4014

Pa in 'n baie ernstige gemoed

#4014

Pa Chris en die uwe baie ontspanne - Carletonville

TERUG